Tento asijský druh jedle (původem z Kavkazu a severovýchodního Turecka) je bezpochyby spolu se smrkem pichlavým nejprodávanějším vánočním stromkem vůbec a je znám především jako Jedle Nordmanská /abies nordmanniana/. Velmi dobře se tyto jedle pěstují například v Dánsku, kde jsou pro její růst ideální podmínky. A právě z těchto destinací pro Vás každoročně přivážíme ty nejkrásnější jedle, aby Vaše vánoce byly nejen pohodové, ale aby jste se v blízkosti Vašeho vánočního stromku cítili co nejlépe.
Pro svůj pravidelný vzrůst a na líci lesklé, jasně zelené jehlice působí velmi esteticky a dekorativně. Vánoční strom jedle kavkazské se vyznačuje stejně jako ostatní druhy jedlí dlouhou trvanlivostí a dekorativností. Tato jedle bývá pro obtížnější pěstování na plantážích (vyhovuje jí spíše lesní prostředí, vyžaduje stinná a vlhká místa) často nahrazována jinými druhy jedlí, zejména jedlí obrovskou, statnou apod.
Letos, stejně jako v předešlých letech, Vám kromě Nordmandských jedlí nabídneme také Nobelisky a Konkolórky. Právě poslední zmiňované jedle se loni staly hitem díky své okouzlující vůni citrusových plodů.
Jedle obecně patří mezi nejvyšší cenovou kategorii.
Vyšší cenová kategorie.